Bakkeveenseweg - Fochteloërveen

148 Deze paal staat aan de Bakkeveenseweg, die de grens kruist, vlakbij het drieprovinciënpunt (Friesland-Groningen-Drente). De paal staat aan de westkant van de weg, net voor de bocht, waar de weg Drente indraait.

Deze paal is nog in het wit, maar de goede uitvoering is met twee zwarte banden. Ten tijde van de foto waren de palen in ondeerhoud.
Het paalnummer van deze paal is het op één na hoogste uit deze serie, die de grens markeert van het drieprovinciën punt Overijssel, Drenthe, Friesland naar het punt Groningen, Dr.,Fr. Ik heb de grens in eerste instantie van noord naar zuid gelopen, vandaar deze, voor de kenner omgekeerde volgorde.

147 staat parmantig op een staak in de sloot, aan de zuidkant van de Bakkeveenseweg.
Op de kaart, aan te klikken in de kop van deze pagina, zijn meer palen aangeduid. Deze zijn allemaal bevestigd en aanwezig na het groot onderhoud aan de palen, uitgevoerd in 2012 door de provincie Friesland.143 is te vinden op de knik in de grens, aan de Verlengde Scheidingsweg.


130 staat ook aan de Scheidingsweg, maar nu op het andere eind.
132 Norgerweg/Haulerwijksterweg. Bij deze paal moet een honderiempje liggen.
118 Weperpolder/Oosterwoldseweg (=N919). Deze paal is te vinden op het erf van de boerderij die op de knik in de grens ligt. Overduidelijk is deze paal en de volgende niet in het onderhoudsschema opgenomen.
119 Deze paal, die aan de andere kant van de knik heeft gestaan is in "opslag" naast de schuur van de genoemde boerderij. Het aanbod om de paal mee te nemen heb ik beleefd doch dringend afgeslagen. 
Enige maanden later heeft Herman Posthumus het aanbod níet afgeslagen en de paal in bewaring genomen.
Inmiddels zijn deze palen weer netjes opgesteld, ik moet dat nog gaan waarnemen.
106 Fochteloërveen, aan het doorgaande fietspad. Volgens de kaart moeten er meer palen zijn in het veen, maar die heb ik niet kunnen vinden, dat wordt een karwij voor een strenge winter.

Tilgrup - Grenspoel

74 De grens gaat hier de Tilgrup over en buigt naar het noordwesten. Aan de Noordzijde van de vaart staan twee palen, die de schuinoverstekende grens markeren. Op de foto de oostelijke paal, met de andere op de achtergrond.
Paal 75 is er ook nog, maar staat vrij onbereikbaar.
73 De tweede Tilgrup paal, waar de grens bijna een rechte hoek maakt.
Het volgende knikpunt in de grens is gemarkeerd door eiken. Tegenwoordig staat er ook weer een paaltje.
We lopen hier door het natuurpark Drents-Friese Wold, een regelrechte aanrader.
59 Op de achtergrond een plas, die toepasselijk de Grenspoel heet.

Drents-Friese Wold - Reeweg

58 Drents-Friese wold 2
56 Canada/Appelschase weg Oostzijde

55 Canada/Appelschase weg Westzijde
50 Slechts de houten paal die als fundament dient voor de gietijzeren grenspaal is nog zichtbaar. Het is 22-12-2007, wie weet komt hij nog terug. Deze plaats is ongveer 150 m vóór de volgende paal, die aan de Monden staat.
49 De Monden
46

45 Verwersweg, noordzijde
45 Verwersweg, zuidzijde

44 Lijkt lukraak te zijn neergezet op enkele tientallen meters van 45 en 43, staat 90 graden gedraaid.

43

40 Reeweg

Dolderumse straat - Drieprovinciënpaal

34 Doldersumsestraat/Boijlerstraat
31 Boschoordweg
30 Schoollaan/Oostvierdeparten
26 Werkhorstlaan. Vanaf hier gaat het in een rechte lijn naar het drieprovicie punt.
25
De grenspalen zijn in de maanden oktober, november en december 1894 geplaatst onder toezicht van de beide provinciale hoofdingenieurs van de Waterstaat, S.J. Vermaes en J.P. Hofstede. Het ging in totaal om 147 stuks gegoten ijzeren grenspalen die waren voorzien van de wapens van de provincies Friesland en Drenthe en van 1 gegoten ijzeren paal met de wapens van Friesland, Drenthe en Overijssel, die bij Frederiksoord werd geplaatst. De palen werden voor een bedrag van f 909,45 geleverd door de Maatschappij “IJzergieterij de Prins van Oranje” te ’s-Gravenhage.
20
De palen werden beschilderd met afwisselend zwarte en witte ringen en zodanig geplaatst dat in de grenslijn staande steeds minstens twee palen zichtbaar zijn. De palen werden genummerd van I tot CXLIX. De Friese gemeentebesturen kregen volgens resolutie van 1 december 1895 opdracht om vóór 1 mei jaarlijks rapport uit te brengen over de toestand van de palen en bij urgentie zelfs onmiddellijk. Zij moesten tevens bevorderen dat het vrije zichtveld tussen de palen niet door struikgewas, bomen of anderszins zou worden belemmerd. Zij moesten ook toezien op het ‘ontblooten’ van de plint. De palen zouden om de vier jaar opnieuw worden beschilderd, te beginnen in 1899 voor de eerste maal op kosten van de provincie Drenthe. Ook Drenthe droeg de onderhoudstaken op aan de gemeenten. Gegevens uit: De grensafbakening van Friesland met Drenthe en Overijssel in de 19e en 20e eeuw, auteur: Meindert Schroor, Leeuwarden, 2007. 
19
Gezien het grote aantal palen dat ontbreekt, hebben de gemeentes het er lelijk bij laten zitten, alhoewel er wel een kentering zichtbaar is de laatste jaren. Langzamerhand zijn alle nog aanwezige palen weer mooi zwart-wit.
18

16

15
14

11
8
7
6
4
2
1 Drieprovinciën paal, gefotografeerd vanuit de Drentse hoek.

Naar boven.